17 四月

SKL

1:4

(0:1 1:0 0:3)

KHM

20 四月

KHM

3:2 OT

(1:0 1:2 0:0 1:0)

SKL

21 四月

KHM

7:3

(1:1 6:0 0:2)

SKL

Steshenko Stepan #17

前锋

身高: 186

体重: 87

出生日: 02.02.2002

年龄: 21

Максим Кицын
季 / 冰球队 # 场次 进球 传球 得分 +/- 罚时 平等成分进球 以多打少进球 以少打多进球 加时进球 胜球 胜球 罚球比赛 进球射门比例 平均每场射门 开球 胜开球 胜开球比例 平均场上时间 平均每场班次
20/21 | 常规赛
Lada 88 17 0 0 0 -4 2 0 0 0 0 0 0 5 0.0 0.3 0 0 - 7:50 10.9
22/23 | 常规赛
Lada 17 21 1 0 1 -1 2 1 0 0 0 0 0 12 8.3 0.6 11 4 36.4 5:52 8.5
22/23 | 季后赛
Lada - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - - -

SHL统计

季 / 冰球队 场次 进球 传球 得分 +/- 罚时 平等成分进球 以多打少进球 以少打多进球 加时进球 胜球 胜球 罚球比赛 进球射门比例 平均每场射门 开球 胜开球 胜开球比例 平均场上时间 平均每场班次
常规赛 38 1 0 1 -5 4 1 0 0 0 0 0 17 5.9 0.4 11 4 36.4 6:45 9.6
季后赛 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - - -
SHL总共 38 1 0 1 -5 4 1 0 0 0 0 0 17 5.9 0.4 11 4 36.4 6:45 9.6
场次 - 场次, 得分 - 得分, +/- - 在场进球总结(+/-)